نظر اینشتین درباره خدا

کلیپی زیبا از کودکی های اینشتین در کلاس درس: